Giá phụ kiện

Cổ bẻ tốt + 10.000 VNĐ Áo bạ 2 màu + 10.000 VNĐ In su + 20.000 VNĐ/ vị trí
Cổ bẻ vải caro + 15.000 VNĐ Tay dài thường + 10.000 VNĐ In nhũ bạc + 10.000 VNĐ/ vị trí
Cổ chân + 5.000 VNĐ Tay dài bo nút + 10.000 VNĐ In ép nhiệt + 20.000 VNĐ/ vị trí
Cổ trái tim + 5.000 VNĐ Tay lửng + 5.000 VNĐ In nổi + 5.000 VNĐ/ vị trí
Cổ tròn trụ + 5.000 VNĐ Tay đắp lăn + 10.000 VNĐ In tay + 5.000 VNĐ/ vị trí

Liên hệ về giá

Điện thoại

0168 6394 822

Điện thoại

0918 49 8819

email

nndung.admelia@gmail.com

skype

dungnguyen.admelia

Bạn có muốn xem hoạt động xưởng của chúng tôi?
Xem ngay
X

Bạn cần tư vấn?